SỨ MỆNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Trường Đại học Công nghệ Đông Á được thành lập theo quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 09/12/2008, là một trường Đại học ngoài công lập, đào tạo đa ngành, nhiều cấp trình độ đào tạo. Trụ sở chính của Trường tại Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh,với tổng diện tích 7,8 ha.