Chào mừng bạn đến với chương trình đào tạo sau đại học

Trường Đại học Công Nghệ Đông Á

 

Nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trước nền kinh tế năng động hội nhập, chúng tôi cung cấp các chương trình thạc sỹ giúp học viên rèn luyện các kiến thức và kỹ năng cần thiết của nhà quản lý. Hoàn thành khóa học, học viên hoàn toàn đủ khả năng và trình độ để đảm đương các vị trí lãnh đạo từ cấp trung đến cấp cao trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Chương trình đào tạo gồm có 2 ngành đào tạo chính

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1607/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2017)

 

Tên chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mã số chuyên ngành         : 8340101

Trình độ đào tạo                : Thạc sỹ

Thời gian đào tạo              : 18 – 24 tháng

Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh

Hình thức đào tạo             : Chính quy

Thạc sĩ Kế toán

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/04/2016)

 

Tên chuyên ngành đào tạo: Kế toán

Mã số chuyên ngành         : 34.03.01

Trình độ đào tạo                : Thạc sỹ

Thời gian đào tạo              : 18 – 24 tháng

Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Thạc sỹ ngành Kế toán

Hình thức đào tạo             : Chính quy

Điểm nổi bật trong đào tạo

Bằng cấp được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ quyết định số: 1607/QĐ-BGDĐT cho phép đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – MBA Căn cứ quyết định số: 1283/QĐ-BGDĐT cho phép đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán

Bài giảng tập trung vào Case Study

Khung chương trình chuẩn

Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm thực tiễn

 

Kết nối với chuyên gia

Tham gia các hội thảo chuyên đề

Tham dự bởi chuyên gia kinh tế, CEO của các công ty, tập đoàn lớn

Thời gian học tập linh hoạt – Chi phí thấp nhất

Hoàn toàn học vào cuối tuần
Học phí 19.000.000đ/1 năm, không phát sinh thêm chi phí khác.