Trường Đại học Công nghệ Đông Á được Thủ tướng chính phủ cho phép thành lập ngày 09/12/2008 theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg. Trường Đại học Công nghệ Đông Á là trường đại học đa ngành nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đào tạo các trình độ: Cao đẳng, Đại học và Sau đại học với nhiều hình thức: Chính quy, liên thông, vừa làm vừa học. Trường Đại học Công nghệ Đông Á xác định:

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và toàn diện, có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn giỏi đáp ứng nhu cầu của xã hội; Phát triển nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng; Sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ sự phát triển của Đất nước.

Mục tiêu

Xây dựng Trường Đại học Công nghệ Đông Á theo định hướng ứng dụng đa lĩnh vực với nòng cốt là công nghệ hiện đại và ứng dụng thực tiễn sản xuất, trong đó các đơn vị chuyên môn được tổ chức thành một số Viện, Khoa và Trung tâm nghiên cứu trực thuộc.

 

Xây dựng hình mẫu một Trường đại học ngoài công lập thành công, phát triển bền vững, tự chủ toàn diện (tài chính, tổ chức và khoa học ứng dụng) với mô hình quản trị tiên tiến, hệ thống tài chính vững mạnh, hạ tầng khuôn viên và cơ sở vật chất hiện đại ngang tầm khu vực.

 

Hình thành một trung tâm ứng dụng và sáng tạo công nghệ có hiệu quả, từng bước thu hút nguồn tài trợ và đầu tư của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Xây dựng môi trường khoa học ứng dụng sáng tạo, cởi mở và quốc tế hóa; thu hút sinh viên khá giỏi, các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến học tập, nghiên cứu và làm việc.

Tầm nhìn

Tầm nhìn Trường Đại học Công nghệ Đông Á phấn đấu trở thành một đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng có thứ hạng ở Việt Nam và khu vực, với nòng cốt là công nghệ, quản trị kinh doanh có tác động quan trọng vào phát triển nền kinh tế tri thức và góp phần phát triển kinh tế xã hội.