Viện đào tạo sau đại học của Trường Đại học Công nghệ Đông Á được thành lập dựa trên yêu cầu chuẩn hóa công tác quản lý đào tạo sau đại học và khẳng định chất lượng giáo dục tiên tiến, đổi mới hiện đại của nhà trường. Với mục tiêu đa dạng hóa cấp độ đào tạo, Viện đào tạo sau đại học ra đời với phương châm “coi người học là trung tâm”, “đào tạo trên cơ sở thực hành gần liền với thực tiễn” theo chuẩn quốc tế.

  •  Chức năng viện đào tạo sau đại học:

Viện đào tạo sau đại học có chức năng tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ tại trường Đại học Công nghệ Đông Á, cụ thể:

 

– Tư vấn về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường.

 

– Tổ chức các hoạt động đồng bộ nhằm phát triển công tác đào tạo sau đại học, đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập khu vực và quốc tế.

 

– Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và các Quy định của Trường về lĩnh vực này, đảm bảo chất lượng đào tạo, nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.

  • Nhiệm vụ viện đào tạo sau đại học:

– Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu đào tạo sau đại học, phối hợp các phòng ban chức năng chuẩn bị các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất… phục vụ đào tạo.

 

– Xây dựng các quy định về tổ chức, quản lý và chính sách chất lượng đào tạo sau đại học trên cơ sở những quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

 

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh các ngành/ chuyên ngành được phép đào tạo sau đại học trên cơ sở Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

 

– Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học hệ tập trung và không tập trung từ khâu tuyển sinh, quản lý lớp học và kết thúc khóa đào tạo, lập hồ sơ đề nghị Nhà trường cấp bằng, chứng chỉ có liên quan đến quá trình đào tạo sau đại học.