• Bằng cấp được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Căn cứ quyết định số: 1607/QĐ-BGDĐT cho phép đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – MBA
 • Căn cứ quyết định số: 1283/QĐ-BGDĐT cho phép đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
 • Bài giảng tập trung vào Case Study
 • Khung chương trình chuẩn
 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm thực tiễn
 • Kết nối với chuyên gia
 • Tham gia các hội thảo chuyên đề
 • Tham dự bởi chuyên gia kinh tế, CEO của các công ty, tập đoàn lớn
 • Thời gian học tập linh hoạt – Chi phí thấp nhất
 • Hoàn toàn học vào cuối tuần
 • Học phí 19.000.000đ/1 năm, không phát sinh thêm chi phí khác.