Các giảng viên – Chuyên gia tham gia đào tạo, giảng dạy đều là những giảng viên giỏi, chuyên gia đầu ngành tốt nghiệp ở các trường nổi tiếng trên thế giới. Hiện tại, họ cũng đang là cố vấn cho nhiều tập đoàn và công ty trong và ngoài nước. Ngoài ra, các CEO của các tập đoàn ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau cũng được mời đến để trao đổi và thảo luận với học viên.

TS. Nguyễn Văn Chung  Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Quá trình đào tạo:

• 2002: Tiến sĩ Quản lý kinh tế
• 1997: Thạc sĩ Quản lý kinh tế – Đại học Thương mại
• 1991: Thực tập sinh tại Liên bang Xô viết CCCP
• 1974: Cử nhân Quản lý kinh tế – Đại học Thương mại
Quá trình công tác:
• 2015 – nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á
• 1974 – 2010: Trường Đại học Thương mại
• 2011 – 2015: Trường Đại học Nguyễn Trãi
Quá trình nghiên cứu khoa học:
• 2012: Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ quản trị dự án kinh doanh thuộc Tổng Công ty thương mại Hà Nội (Hapro) hiện nay.
• 2006: Tương quan thị trường hàng nông sản Việt Nam và thế giới, một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam giai đoạn đến 2010.
• 2005: Xây dựng và bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
• 2003: Một số giải pháp tăng cường hiệu lực cơ chế bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.
• 2002: Các giải pháp chủ yếu nhằm khai thác và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến Thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
• 2001: Nghiên cứu ảnh hưởng của tự do hóa thương mại và các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ một số sản phẩm công nông nghiệp chủ yếu của Việt Nam giai đoạn đến 2010.
• 2000: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ Marketing xuất khẩu để mở rộng thị trường và mặt hàng xuất khẩu ở nước ta giai đoạn 2001 – 2010.

TS. Nguyễn Ngọc Tuyến
Trưởng khoa kinh tế – Quản lý
Đại học Công nghệ Đông Á

Quá trình đào tạo:
• 1991: Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế Các Mác Sofia Bulgaria.
Quá trình công tác:
• 2015 – nay: Giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á.
• 2010 – 2015: Viện trưởng, Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài Chính, Bộ Tài Chính.
• 2007 – 2010: Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài Chính, Bộ Tài Chính.
• 2003 – 2007: Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài Chính.
• 1995 – 2003: Trưởng phòng, Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài Chính.
Quá trình nghiên cứu khoa học:
• 2013: Nghiên cứu tác động của việc điều chỉnh thuế TNDN đến cơ cấu kinh tế và thu NSNN
• 2013: Chương trình: Đổi mới chính sách tài chính phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế
• 2012: Chương trình: Thị trường giá cả Việt Nam năm 2012 và dự báo
• 2012: Đổi mới chính sách thuế thu nhập cá nhân trong điều kiện Việt Nam hiện nay
• 2011: Thâm hụt NSNN Việt Nam, thực trạng và giải pháp
• 2011: Chương trình: Quản lý, điều hành và bình ổn giá giá cả trong giai đoạn 2011 – 2015
• 2010: Định hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế và thu ngân sách nhà nước
• 2009: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn hình thành quý phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp
• 2008: Giải pháp xử lý mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán nhằm phát triển ổn định, bền vững thị trường tài chính Việt Nam
• 2008: Nghiên cứu tác động của khủng hoảng tài chính thế giới tới kinh tế và ngân sách Việt Nam
• 2007: Xây dựng mô hình phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế tài chính phục vụ công tác phân tích, hoạch định và điều hành chính sách tài chính
• 2005: Phân tích dự báo tác động của kinh tế khu vực và thế giới tới Việt Nam

TS. Phạm Thị Lý
Giảng viên khoa Kinh tế – Quản lý

Quá trình đào tạo:
• 2013: Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Bulacan, Phillippines.
• 2004: Thạc sĩ Kinh tế – Quản lý, Đại học Thương mại
• 1989: Cử nhân kinh tế – Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân Kiep,Ucraina, Liên Xô.
Quá trình công tác:
• 2015 – nay: Trường Đại học Công nghệ Đông Á
• 2004 – 2014: Giảng viên thỉnh giảng các trường Học viện Bưu chính viễn thông; Đại học Điện lực; Đại học Thành Tây; Đại học Hòa bình…
• 1998 – 2004: Giảng viên Trường Học viện ngân hàng
• 1990 – 1998: Giảng viên Trường Đại học Ngoại thương
Quá trình nghiên cứu khoa học:
• 2013: Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập thực hành môn Thuế và Hệ thống Việt Nam.
• 2013: Thực hiện luận án Tiến sĩ “Phân tích lợi ích của việc sử dụng dịch vụ E – Banking đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội”.
• 2004: Thực hiện luận văn Thạc sĩ “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”
• 2004 – 2008: Thành viên Hội đồng khoa học Bộ Thương mại: Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của các trường thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thương Mại; Thẩm định chương trình các môn học của các trường thuộc Bộ Thương Mại quản lý; Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập thực hành môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô…